Vol. 67 No. 1 (2022)

					View Vol. 67 No. 1 (2022)
Published: 2022-02-11

Plasma physics

Semiconductors and dielectrics

Chronicle

  • Mykola Oleksiyovych Azarenkov (to the 70th anniversary of his birth)

    O.S. Bakai, Yu.A. Berezhnoi, V.M. Beresnev, O.A. Bizyukov, V.A. Bilous, L.A. Bulavin, R.V. Vovk, I.Ye. Garkusha, I.O. Girka, D.L. Grekov, M.I. Gryshanov, I.B. Denysenko, I.M. Karnaukhov, V.O. Katrych, V.F. Klepikov, A.M. Kondratenko, O.Yu. Korchyn, V.M. Kuklin, V.T. Lazuryk, S.V. Lytovchenko, V.O. Lisovskyi, M.O. Mchedlov-Petrosyan, I.M. Neklyudov, V.P. Olefir, I.M. Onishchenko, V.G. Rudychev, V.I. Slisenko, Yu.V. Slyusarenko, V.Yu. Storyzhko, V.I. Tkachenko, V.O. Chyshkala, M.F. Shul’ga, A.G. Zagorodny
    88