Mykola Oleksiyovych Azarenkov (to the 70th anniversary of his birth)

Authors

 • O.S. Bakai -
 • Yu.A. Berezhnoi -
 • V.M. Beresnev -
 • O.A. Bizyukov -
 • V.A. Bilous -
 • L.A. Bulavin -
 • R.V. Vovk -
 • I.Ye. Garkusha -
 • I.O. Girka -
 • D.L. Grekov -
 • M.I. Gryshanov -
 • I.B. Denysenko -
 • I.M. Karnaukhov -
 • V.O. Katrych -
 • V.F. Klepikov -
 • A.M. Kondratenko -
 • O.Yu. Korchyn -
 • V.M. Kuklin -
 • V.T. Lazuryk -
 • S.V. Lytovchenko -
 • V.O. Lisovskyi -
 • M.O. Mchedlov-Petrosyan -
 • I.M. Neklyudov -
 • V.P. Olefir -
 • I.M. Onishchenko -
 • V.G. Rudychev -
 • V.I. Slisenko -
 • Yu.V. Slyusarenko -
 • V.Yu. Storyzhko -
 • V.I. Tkachenko -
 • V.O. Chyshkala -
 • M.F. Shul’ga -
 • A.G. Zagorodny -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.88

Keywords:

-

Abstract

-

References

-

Published

2022-02-11

How to Cite

Bakai, O., Berezhnoi, Y., Beresnev, V., Bizyukov, O., Bilous, V., Bulavin, L., Vovk, R., Garkusha, I., Girka, I., Grekov, D., Gryshanov, M., Denysenko, I., Karnaukhov, I., Katrych, V., Klepikov, V., Kondratenko, A., Korchyn, O., Kuklin, V., Lazuryk, V., Lytovchenko, S., Lisovskyi, V., Mchedlov-Petrosyan, M., Neklyudov, I., Olefir, V., Onishchenko, I., Rudychev, V., Slisenko, V., Slyusarenko, Y., Storyzhko, V., Tkachenko, V., Chyshkala, V., Shul’ga, M., & Zagorodny, A. (2022). Mykola Oleksiyovych Azarenkov (to the 70th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 67(1), 88. https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.88

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>