Vol. 58 No. 12 (2013)

UJP 2013 V58 #12
Published: 2018-12-06

Solid matter

Chronicle, bibliographic data, and personalia

  • In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai

    M. O. Azarenkov, I. M. Vyshnevskyi, A. G. Zagorodny, V. A. Zhovtyansky, V. I. Slisenko, I. O. Anisimov, A. G. Borisenko, V. F. Virko, I. E. Garkusha, O. A. Goncharov, D. L. Grekov, A. A. Gurin, V. Yu. Denisov, V. I. Zasenko, V. I. Karas’, Y. I. Kolesnichenko, V. M. Lashkin, I. M. Onishchenko, V. M. Pavlenko, V. M. Slobodyan, P. D. Starchyk, O. A. Fedorovych, V. V. Tsiolko
    1204