In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai

Authors

 • M. O. Azarenkov -
 • I. M. Vyshnevskyi -
 • A. G. Zagorodny -
 • V. A. Zhovtyansky -
 • V. I. Slisenko -
 • I. O. Anisimov -
 • A. G. Borisenko -
 • V. F. Virko -
 • I. E. Garkusha -
 • O. A. Goncharov -
 • D. L. Grekov -
 • A. A. Gurin -
 • V. Yu. Denisov -
 • V. I. Zasenko -
 • V. I. Karas’ -
 • Y. I. Kolesnichenko -
 • V. M. Lashkin -
 • I. M. Onishchenko -
 • V. M. Pavlenko -
 • V. M. Slobodyan -
 • P. D. Starchyk -
 • O. A. Fedorovych -
 • V. V. Tsiolko -

Keywords:

-

Abstract

-

References

-

Published

2018-10-11

How to Cite

Azarenkov, M. O., Vyshnevskyi, I. M., Zagorodny, A. G., Zhovtyansky, V. A., Slisenko, V. I., Anisimov, I. O., Borisenko, A. G., Virko, V. F., Garkusha, I. E., Goncharov, O. A., Grekov, D. L., Gurin, A. A., Denisov, V. Y., Zasenko, V. I., Karas’, V. I., Kolesnichenko, Y. I., Lashkin, V. M., Onishchenko, I. M., Pavlenko, V. M., Slobodyan, V. M., Starchyk, P. D., Fedorovych, O. A., & Tsiolko, V. V. (2018). In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukrainian Journal of Physics, 58(12), 1204. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404

Issue

Section

Chronicle, bibliographic data, and personalia

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>