In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai

 • M. O. Azarenkov -
 • I. M. Vyshnevskyi -
 • A. G. Zagorodny -
 • V. A. Zhovtyansky -
 • V. I. Slisenko -
 • I. O. Anisimov -
 • A. G. Borisenko -
 • V. F. Virko -
 • I. E. Garkusha -
 • O. A. Goncharov -
 • D. L. Grekov -
 • A. A. Gurin -
 • V. Yu. Denisov -
 • V. I. Zasenko -
 • V. I. Karas’ -
 • Y. I. Kolesnichenko -
 • V. M. Lashkin -
 • I. M. Onishchenko -
 • V. M. Pavlenko -
 • V. M. Slobodyan -
 • P. D. Starchyk -
 • O. A. Fedorovych -
 • V. V. Tsiolko -
Keywords: -

Abstract

-

References

-
Published
2018-10-11
How to Cite
Azarenkov, M., Vyshnevskyi, I., Zagorodny, A., Zhovtyansky, V., Slisenko, V., Anisimov, I., Borisenko, A., Virko, V., Garkusha, I., Goncharov, O., Grekov, D., Gurin, A., Denisov, V., Zasenko, V., Karas’, V., Kolesnichenko, Y., Lashkin, V., Onishchenko, I., Pavlenko, V., Slobodyan, V., Starchyk, P., Fedorovych, O., & Tsiolko, V. (2018). In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukrainian Journal of Physics, 58(12), 1204. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404
Section
Chronicle, bibliographic data, and personalia

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>