To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday

  • V. G. Bar’yakhtar -
  • A. G. Zagorodny -
  • V. M. Loktev -
  • I. M. Mryglod -
  • M. F. Shul’ga -
  • I. R. Yukhnovs’kyi -
Keywords: -

Abstract

-

Author Biography

V. G. Bar’yakhtar, -

-

Published
2019-09-18
How to Cite
Bar’yakhtar, V., Zagorodny, A., Loktev, V., Mryglod, I., Shul’ga, M., & Yukhnovs’kyi, I. (2019). To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics, 64(8), 776. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776
Section
Chronicle

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2