Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth)

Authors

 • O.S. Bakai -
 • V.P. Gusynin -
 • V.I. Zasenko -
 • G.M. Zinovjev -
 • Yu.I. Izotov -
 • B.I. Lev -
 • V.M. Loktev -
 • I.M. Mryglod -
 • E.G. Petrov -
 • Yu.O. Sitenko -
 • Yu.V. Slyusarenko -
 • M.F. Shulga -
 • I.R. Yukhnovskii -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.87

Keywords:

-

Abstract

-

References

-

Published

2021-01-29

How to Cite

Bakai, O., Gusynin, V., Zasenko, V., Zinovjev, G., Izotov, Y., Lev, B., Loktev, V., Mryglod, I., Petrov, E., Sitenko, Y., Slyusarenko, Y., Shulga, M., & Yukhnovskii, I. (2021). Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 66(1), 87. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.87

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>