In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021)

Authors

 • O.A. Borisenko -
 • M.I. Gorenstein -
 • V.P. Gusynin -
 • A.G. Zagorodny -
 • V.I. Zasenko -
 • Yu.I. Izotov -
 • V.V. Kukhtin -
 • B.I. Lev -
 • V.M. Loktev -
 • E.S. Martynov -
 • E.A. Pashitskii -
 • S.M. Perepelytsya -
 • E.G. Petrov -
 • S.M. Ryabchenko -
 • Yu.M. Sinyukov -
 • Yu.O. Sitenko -
 • A.V. Shelest -
 • M.F. Shul’ga -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe66.11.1009

Abstract

-

References

-

Published

2021-11-30

How to Cite

Borisenko, O., Gorenstein, M., Gusynin, V., Zagorodny, A., Zasenko, V., Izotov, Y., Kukhtin, V., Lev, B., Loktev, V., Martynov, E., Pashitskii, E., Perepelytsya, S., Petrov, E., Ryabchenko, S., Sinyukov, Y., Sitenko, Y., Shelest, A., & Shul’ga, M. (2021). In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukrainian Journal of Physics, 66(11), 1009. https://doi.org/10.15407/ujpe66.11.1009

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>