To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996)

 • O. S. Bakai -
 • V. G. Bar’yakhtar -
 • V. P. Gusynin -
 • O. O. Zheltukhin -
 • A. G. Zagorodny -
 • V. M. Loktev -
 • S. V. Peletminskii -
 • Yu. O. Sitenko -
 • Yu. V. Slyusarenko -
 • V. Yu. Storizhko -
 • D. V. Uvarov -
 • M. F. Shulga -
Keywords: -

Abstract

-

Published
2020-07-30
How to Cite
Bakai, O., Bar’yakhtar, V., Gusynin, V., Zheltukhin, O., Zagorodny, A., Loktev, V., Peletminskii, S., Sitenko, Y., Slyusarenko, Y., Storizhko, V., Uvarov, D., & Shulga, M. (2020). To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukrainian Journal of Physics, 65(8), 737. https://doi.org/10.15407/ujpe65.8.737
Section
Chronicle

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>