A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod)

 • I. R. Yukhnovskii -
 • V. G. Bar’yakhtar -
 • A. S. Bakai -
 • V. M. Loktev -
 • Ya. S. Yatskiv -
 • A. G. Zagorodny -
 • T. M. Bryk -
 • O. V. Derzhko -
 • R. Folk -
 • Yu. V. Holovatch -
 • M. F. Holovko -
 • O. L. Ivankiv -
 • M. P. Kozlovskii -
 • O. V. Patsahan -
 • M. V. Tokarchuk -
Keywords: -

Abstract

-

References

-

Published
2020-06-09
How to Cite
Yukhnovskii, I., Bar’yakhtar, V., Bakai, A., Loktev, V., Yatskiv, Y., Zagorodny, A., Bryk, T., Derzhko, O., Folk, R., Holovatch, Y., Holovko, M., Ivankiv, O., Kozlovskii, M., Patsahan, O., & Tokarchuk, M. (2020). A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod). Ukrainian Journal of Physics, 65(6), 552. https://doi.org/10.15407/ujpe65.6.552
Section
Chronicle

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>