Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday)

Authors

 • L.A. Bulavin -
 • B.A. Veitsman -
 • D.A. Gavryushenko -
 • M.F. Golovko -
 • V.Ya. Gotsulskyi -
 • V.V. Klepko -
 • I.M. Koval -
 • M.M. Lazarenko -
 • M.I. Lebovka -
 • L.M. Lysetskyi -
 • S. Magaz`u -
 • G. Maisano -
 • S.M. Odynaev -
 • Yu.O. Plevachuk -
 • L.M. Sabirov -
 • O.V. Khorolskyi -
 • K.O. Chalyi -
 • O.V. Chalyi -
 • K.V. Cherevko -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.503

Abstract

-

References

-

Published

2023-09-08

How to Cite

Bulavin, L., Veitsman, B., Gavryushenko, D., Golovko, M., Gotsulskyi, V., Klepko, V., Koval, I., Lazarenko, M., Lebovka, M., Lysetskyi, L., Magaz`u, S., Maisano, G., Odynaev, S., Plevachuk, Y., Sabirov, L., Khorolskyi, O., Chalyi, K., Chalyi, O., & Cherevko, K. (2023). Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday). Ukrainian Journal of Physics, 68(7), 503. https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.503

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>