In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)

Authors

  • M.V. Bondar -
  • O.A. Goncharov -
  • A.M. Dobrovolskyi -
  • V.S. Manzhara -
  • V.M. Poroshyn -
  • V.V. Tsiolko -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe67.6.468

Abstract

-

References

-

Published

2022-10-27

How to Cite

Bondar, M., Goncharov, O., Dobrovolskyi, A., Manzhara, V., Poroshyn, V., & Tsiolko, V. (2022). In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukrainian Journal of Physics, 67(6), 468. https://doi.org/10.15407/ujpe67.6.468

Issue

Section

Chronicle