1.
Bondar M, Gandzha I, Zagorodny A, Lev B, Starkov V, Shenderovskyi V. Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2024 Feb. 6 [cited 2024 Apr. 13];69(1):66. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023271