1.
Bulavin L, Veitsman B, Gavryushenko D, Golovko M, Gotsulskyi V, Klepko V, Koval I, Lazarenko M, Lebovka M, Lysetskyi L, Magaz`u S, Maisano G, Odynaev S, Plevachuk Y, Sabirov L, Khorolskyi O, Chalyi K, Chalyi O, Cherevko K. Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2023 Sep. 8 [cited 2024 Jun. 25];68(7):503. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023113