1.
Zagorodny A, Izotov Y, Loktev V, Storizhko V, Shul’ga M, Gusynin V, Lev B, Pashitsky E, Petrov E, Sitenko Y, Gorenstein M, Martynov E, Sinyukov Y, Kukhtin V. Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021 May 28 [cited 2024 Jun. 25];66(5):456. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021091