1.
Bakai O, Gusynin V, Zasenko V, Zinovjev G, Izotov Y, Lev B, Loktev V, Mryglod I, Petrov E, Sitenko Y, Slyusarenko Y, Shulga M, Yukhnovskii I. Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021Jan.29 [cited 2021Mar.7];66(1):87. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021011