1.
Bakai OS, Bar’yakhtar VG, Gusynin VP, Zheltukhin OO, Zagorodny AG, Loktev VM, Peletminskii SV, Sitenko YO, Slyusarenko YV, Storizhko VY, Uvarov DV, Shulga MF. To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020Jul.30 [cited 2021Oct.18];65(8):737. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020220