1.
Yukhnovskii IR, Bar’yakhtar VG, Bakai AS, Loktev VM, Yatskiv YS, Zagorodny AG, Bryk TM, Derzhko OV, Folk R, Holovatch YV, Holovko MF, Ivankiv OL, Kozlovskii MP, Patsahan OV, Tokarchuk MV. A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Jun. 9 [cited 2024 Jul. 18];65(6):552. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020126