1.
Prokopenko OV, Bozhko DA, Tyberkevych VS, Chumak AV, Vasyuchka VI, Serga AA, Dzyapko O, Verba RV, Talalaevskij AV, Slobodianiuk DV, Kobljanskyj YV, Moiseienko VA, Sholom SV, Malyshev VY. Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2019Nov.1 [cited 2021Oct.22];64(10):888. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019545