1.
Prokopenko OV, Bozhko DA, Tyberkevych VS, Chumak AV, Vasyuchka VI, Serga AA, Dzyapko O, Verba RV, Talalaevskij AV, Slobodianiuk DV, Kobljanskyj YV, Moiseienko VA, Sholom SV, Malyshev VY. Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2019 Nov. 1 [cited 2022 Aug. 11];64(10):888. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019545