1.
Ptashynskiy DA, Zelentsova TM, Chudak NO, Merkotan KK, Potiienko OS, Voitenko VV, Berezovskiy OD, Opyatyuk VV, Zharova OV, Yushkevich TV, Sharph IV, Rusov VD. Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2019Sep.18 [cited 2021Nov.27];64(8):732. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019394