1.
Adamyan V, Alekhin O, Anisimov M, Barthel J, Bulavin L, Gotsulskiy V, Kovalenko M, Koval’ I, Krasnyj Y, Kruglov V, Lebovka M, Magazu S, Maisano G, Mazur V, Malenkov G, Malomuzh M, Norman G, Rodnikova M, Sysoev V, Fisenko A, Veytsman B. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. UJP [Internet]. 1Apr.2019 [cited 13Nov.2019];64(3):266. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019291