1.
Adamyan V, Alekhin O, Anisimov M, Barthel J, Bulavin L, Gotsulskiy V, Kovalenko M, Koval’ I, Krasnyj Y, Kruglov V, Lebovka M, Magazu S, Maisano G, Mazur V, Malenkov G, Malomuzh M, Norman G, Rodnikova M, Sysoev V, Fisenko A, Veytsman B. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. UJP [Internet]. 1Apr.2019 [cited 27Jun.2019];64(3):266. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019291