1.
Adamyan V, Alekhin O, Anisimov M, Barthel J, Bulavin L, Gotsulskiy V, Kovalenko M, Koval’ I, Krasnyj Y, Kruglov V, Lebovka M, Magazu S, Maisano G, Mazur V, Malenkov G, Malomuzh M, Norman G, Rodnikova M, Sysoev V, Fisenko A, Veytsman B. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. UJP [Internet]. 1Apr.2019 [cited 15Sep.2019];64(3):266. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019291