1.
Adamyan V, Alekhin O, Anisimov M, Barthel J, Bulavin L, Gotsulskiy V, Kovalenko M, Koval’ I, Krasnyj Y, Kruglov V, Lebovka M, Magazu S, Maisano G, Mazur V, Malenkov G, Malomuzh M, Norman G, Rodnikova M, Sysoev V, Fisenko A, Veytsman B. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. UJP [Internet]. 1Apr.2019 [cited 15Aug.2020];64(3):266. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019291