1.
Cherednychenko T, Garkusha I, МаkhlaiV, Solyakov D, Petrov Y, Chebotarev V, Ladygina M, MаrchenkoA, Staltsov V, Yelisyeyev D, Astashynski V, АnaninS. Creation of a Compression Zone in the Plasma Steam MPC under Different Initial Conditions. UJP [Internet]. 15Dec.2018 [cited 2Jul.2020];62(4):306. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018689