1.
Zagorodny AG, Bakai OS, Loktev VM, Shulga MF, Gusynin VP, Lev BI, Litovchenko VG, Petrov EG, Tomchuk PM, Burban IM, Vilchynskyi SY, Grinyuk BE, Gavrilik OM, Gerasymenko VI, Dotsenko IS, Zasenko VI, Kocherga OD, Sitenko YO, Strikha MV, Filippov GF. In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018Oct.24 [cited 2021Oct.20];59(8):841. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018518