1.
Zagorodny AG, Bakai OS, Loktev VM, Shulga MF, Gusynin VP, Lev BI, Litovchenko VG, Petrov EG, Tomchuk PM, Burban IM, Vilchynskyi SY, Grinyuk BE, Gavrilik OM, Gerasymenko VI, Dotsenko IS, Zasenko VI, Kocherga OD, Sitenko YO, Strikha MV, Filippov GF. In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018 Oct. 24 [cited 2022 Aug. 17];59(8):841. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018518