1.
Zagorodny AG, Loktev VM, Lev BI, Petrov EG, Belyaev VB, Gavrylyk OM, Grinyuk BE, Zasenko VI, Motovilov AK, Yakovlev SL. Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018 Oct. 22 [cited 2022 May 25];59(4):452. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018470