1.
Azarenkov MO, Vyshnevskyi IM, Zagorodny AG, Zhovtyansky VA, Slisenko VI, Anisimov IO, Borisenko AG, Virko VF, Garkusha IE, Goncharov OA, Grekov DL, Gurin AA, Denisov VY, Zasenko VI, Karas’ VI, Kolesnichenko YI, Lashkin VM, Onishchenko IM, Pavlenko VM, Slobodyan VM, Starchyk PD, Fedorovych OA, Tsiolko VV. In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018Oct.11 [cited 2021Dec.5];58(12):1204. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404