1.
Loktev VM, Bar’yakhtar VG, Bilous AG, Gorobets YI, Ryabchenko SM, Lezhnenko IV, Khrebtov AO, Tovstolytkin OI. The Corresponding Member of the NAS of Ukraine Anatolii Mykolayovych Pogorilyi (to the 70-Th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018 Oct. 10 [cited 2022 May 25];58(8):797. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018353