Zagorodny, A.G., Yu.I. Izotov, V.M. Loktev, V.Yu. Storizhko, M.F. Shul’ga, V.P. Gusynin, B.I. Lev, E.A. Pashitsky, E.G. Petrov, Yu.A. Sitenko, M.I. Gorenstein, E.S. Martynov, Yu.M. Sinyukov, and V.V. Kukhtin. “Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-Th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66, no. 5 (May 28, 2021): 456. Accessed June 25, 2024. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021091.