Bakai, O.S., V.P. Gusynin, V.I. Zasenko, G.M. Zinovjev, Yu.I. Izotov, B.I. Lev, V.M. Loktev, I.M. Mryglod, E.G. Petrov, Yu.O. Sitenko, Yu.V. Slyusarenko, M.F. Shulga, and I.R. Yukhnovskii. “Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66, no. 1 (January 29, 2021): 87. Accessed March 7, 2021. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021011.