Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, O. G. Galkina, A. F. Lozenko, V. M. Loktev, E. A. Pashitskii, O. V. Semenov, V. Y. Sugakov, Ya. S. Yatskiv, and A. G. Zagorodny. “To the 80th Birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko”. Ukrainian Journal of Physics 65, no. 10 (October 9, 2020): 831. Accessed July 6, 2022. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020281.