Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, V. P. Gusynin, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, S. V. Peletminskii, Yu. O. Sitenko, Yu. V. Slyusarenko, V. Yu. Storizhko, and M. F. Shulga. “To the 90th Birthday of Petro Ivanovych Fomin (1930–2011)”. Ukrainian Journal of Physics 65, no. 8 (July 30, 2020): 735. Accessed May 25, 2022. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020219.