Bakai, O., V. Bar’yakhtar, L. Bulavin, A. Zagorodny, V. Loktev, M. Storizhko, M. Shulga, I. Yukhnovskyi, V. Gusynin, G. Zinovjev, E. Pashitskii, E. Petrov, L. Jenkovszky, O. Kobushkin, and V. Kukhtin. “To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020)”. Ukrainian Journal of Physics 65, no. 7 (July 15, 2020): 647. Accessed August 15, 2020. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020209.