Siusko, Y., V. Svoboda, J. Stockel, I. Garkusha, D. Solyakov, I. Girka, V. Volkov, D. Bondar, V. Kondratenko, A. Boychenko, A. Krupka, D. Boloto, D. Drozdov, O. Salmin, and A. Shchibrya. “Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance”. Ukrainian Journal of Physics 66, no. 3 (April 7, 2021): 231. Accessed November 27, 2021. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020180.