Prokopenko, O. V., D. A. Bozhko, V. S. Tyberkevych, A. V. Chumak, V. I. Vasyuchka, A. A. Serga, O. Dzyapko, R. V. Verba, A. V. Talalaevskij, D. V. Slobodianiuk, Yu. V. Kobljanskyj, V. A. Moiseienko, S. V. Sholom, and V. Yu. Malyshev. “Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity”. Ukrainian Journal of Physics 64, no. 10 (November 1, 2019): 888. Accessed October 22, 2021. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019545.