Adamyan, V., O. Alekhin, M. Anisimov, J. Barthel, L. Bulavin, V. Gotsulskiy, M. Kovalenko, I. Koval’, Yu. Krasnyj, V. Kruglov, M. Lebovka, S. Magazu, G. Maisano, V. Mazur, G. Malenkov, M. Malomuzh, G. Norman, M. Rodnikova, V. Sysoev, A. Fisenko, and B. Veytsman. “To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher”. Ukrainian Journal of Physics 64, no. 3 (April 1, 2019): 266. Accessed August 15, 2020. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019291.