Belyaev, O. Ye., M. Ya. Valakh, Ye. F. Venger, V. P. Klad’ko, V. O. Kochelap, V. G. Litovchenko, V. S. Lysenko, F. F. Syzov, V. M. Babych, M. L. Dmytruk, V. V. Kolomoets, R. V. Konakova, D. V. Korbutyak, V. P. Melnyk, I. V. Prokopenko, B. M. Romanyuk, V. M. Tomashyk, and F. M. Vorobkalo. “Petro Ivanovych Baransky (to the 90-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 60, no. 12 (January 10, 2019): 1268. Accessed December 2, 2023. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019143.