Cherednychenko, T., I. Garkusha, МаkhlaiV., D. Solyakov, Yu. Petrov, V. Chebotarev, M. Ladygina, MаrchenkoA., V. Staltsov, D. Yelisyeyev, V. Astashynski, and АnaninS. “Creation of a Compression Zone in the Plasma Steam MPC under Different Initial Conditions”. Ukrainian Journal of Physics 62, no. 4 (December 15, 2018): 306. Accessed July 13, 2020. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018689.