Zagorodny, A. G., O. S. Bakai, V. M. Loktev, M. F. Shulga, V. P. Gusynin, B. I. Lev, V. G. Litovchenko, E. G. Petrov, P. M. Tomchuk, I. M. Burban, S. Y. Vilchynskyi, B. E. Grinyuk, O. M. Gavrilik, V. I. Gerasymenko, I. S. Dotsenko, V. I. Zasenko, O. D. Kocherga, Yu. O. Sitenko, M. V. Strikha, and G. F. Filippov. “In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog”. Ukrainian Journal of Physics 59, no. 8 (October 24, 2018): 841. Accessed August 17, 2022. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018518.