Bondar, M., I. Gandzha, A. Zagorodny, B. Lev, V. Starkov, and V. Shenderovskyi. “Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 69, no. 1, Feb. 2024, p. 66, doi:10.15407/ujpe69.1.66.