Bulavin, L., B. Veitsman, D. Gavryushenko, M. Golovko, V. Gotsulskyi, V. Klepko, I. Koval, M. Lazarenko, M. Lebovka, L. Lysetskyi, S. Magaz`u, G. Maisano, S. Odynaev, Y. Plevachuk, L. Sabirov, O. Khorolskyi, K. Chalyi, O. Chalyi, and K. Cherevko. “Mykola Petrovych Malomuzh (on His 75th Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 68, no. 7, Sept. 2023, p. 503, doi:10.15407/ujpe68.7.503.