Bondar, M., O. Goncharov, A. Dobrovolskyi, V. Manzhara, V. Poroshyn, and V. Tsiolko. β€œIn Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 67, no. 6, Oct. 2022, p. 468, doi:10.15407/ujpe67.6.468.