Ermokhina, N., V. Nevinskiy, P. Manorik, V. Ilyin, N. Tsiba, A. Puziy, N. Shcherbatuuk, and D. Klymchyuk. “Synthesis of Nanotubes from Mesoporous Nanocrystalline Titanium Dioxide”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 57, no. 7, July 2012, p. 761, doi:10.15407/ujpe57.7.761.