Kaliuzhnyi, V., O. Liubchenko, M. Tymochko, Y. Olikh, V. Kladko, and A. Belyaev. “Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 12, Dec. 2021, p. 1058, doi:10.15407/ujpe66.12.1058.