Zagorodny, A., Y. Izotov, V. Loktev, V. Storizhko, M. Shul’ga, V. Gusynin, B. Lev, E. Pashitsky, E. Petrov, Y. Sitenko, M. Gorenstein, E. Martynov, Y. Sinyukov, and V. Kukhtin. “Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-Th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 5, May 2021, p. 456, doi:10.15407/ujpe66.5.456.