Bakai, O., V. Gusynin, V. Zasenko, G. Zinovjev, Y. Izotov, B. Lev, V. Loktev, I. Mryglod, E. Petrov, Y. Sitenko, Y. Slyusarenko, M. Shulga, and I. Yukhnovskii. “Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 1, Jan. 2021, p. 87, doi:10.15407/ujpe66.1.87.