Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, V. P. Gusynin, O. O. Zheltukhin, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, S. V. Peletminskii, Y. O. Sitenko, Y. V. Slyusarenko, V. Y. Storizhko, D. V. Uvarov, and M. F. Shulga. “To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 65, no. 8, July 2020, p. 737, doi:10.15407/ujpe65.8.737.