Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, V. P. Gusynin, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, S. V. Peletminskii, Y. O. Sitenko, Y. V. Slyusarenko, V. Y. Storizhko, and M. F. Shulga. “To the 90th Birthday of Petro Ivanovych Fomin (1930–2011)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 65, no. 8, July 2020, p. 735, doi:10.15407/ujpe65.8.735.