Siusko, Y., V. Svoboda, J. Stockel, I. Garkusha, D. Solyakov, I. Girka, V. Volkov, D. Bondar, V. Kondratenko, A. Boychenko, A. Krupka, D. Boloto, D. Drozdov, O. Salmin, and A. Shchibrya. “Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 3, Apr. 2021, p. 231, doi:10.15407/ujpe66.3.231.