Yukhnovskii, I. R., V. G. Bar’yakhtar, A. S. Bakai, V. M. Loktev, Y. S. Yatskiv, A. G. Zagorodny, T. M. Bryk, O. V. Derzhko, R. Folk, Y. V. Holovatch, M. F. Holovko, O. L. Ivankiv, M. P. Kozlovskii, O. V. Patsahan, and M. V. Tokarchuk. “A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th Birthday of Ihor Mryglod)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 65, no. 6, June 2020, p. 552, doi:10.15407/ujpe65.6.552.