Prokopenko, O. V., D. A. Bozhko, V. S. Tyberkevych, A. V. Chumak, V. I. Vasyuchka, A. A. Serga, O. Dzyapko, R. V. Verba, A. V. Talalaevskij, D. V. Slobodianiuk, Y. V. Kobljanskyj, V. A. Moiseienko, S. V. Sholom, and V. Y. Malyshev. “Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, no. 10, Nov. 2019, p. 888, doi:10.15407/ujpe64.10.888.