Ptashynskiy, D. A., T. M. Zelentsova, N. O. Chudak, K. K. Merkotan, O. S. Potiienko, V. V. Voitenko, O. D. Berezovskiy, V. V. Opyatyuk, O. V. Zharova, T. V. Yushkevich, I. V. Sharph, and V. D. Rusov. “Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, no. 8, Sept. 2019, p. 732, doi:10.15407/ujpe64.8.732.