Adamyan, V., O. Alekhin, M. Anisimov, J. Barthel, L. Bulavin, V. Gotsulskiy, M. Kovalenko, I. Koval’, Y. Krasnyj, V. Kruglov, M. Lebovka, S. Magazu, G. Maisano, V. Mazur, G. Malenkov, M. Malomuzh, G. Norman, M. Rodnikova, V. Sysoev, A. Fisenko, and B. Veytsman. “To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 64, no. 3, Apr. 2019, p. 266, doi:10.15407/ujpe64.3.266.